Τετράχορδο μπουζούκι Bouzouki PGN022B - Οργανοποιείο Σάββας Μιλτιάδου - Κατασκευαστές μπουζουκιών - BouzoukiCy - Ελλάδα - Κύπρος (11)

8-STRINGS BOUZOUKI (PGN022B)

 1.400,00

A simple figure, a simple string, neutral appearance, with good materials and with more emphasis on sound! It should be soft to play so I can develop my technique! By choosing this model you will get a handmade instrument for your daily study! Ideal for four-string bouzouki lovers of any level. It was designed and released exclusively by the S. Miltiadou workshop.

You can buy it now by online order or after consultation with the shop. If it is not immediately available, the shop is at your disposal ready to serve you for a new order!

Information about the ordering process …

Description

Body:  walnut 40 strips
Neck: Linden & ebony wood
Fretboard: Ebony AAA grade
Top: German Spruce AAA grade
Hole material: Pearl acrylic
Pickguard material: Pearl acrylic
Top purfling: Black / White celluloid strips
Fretboard marks material: Pearl Acrylic
Bridge wood: Ebony
Scale length: 67 cm
Finish: High Gloss Finishing
Tuning Machines: Grover (Silver)

Warranty

In order to proceed with a purchase of a new instrument, you have to know some of the shop additional and important information.

Getting a new instrument:

  • The manufacturer provides a lifetime warranty. For more information about the guarantee CLICK HERE
  • You get a unique warranty booklet for each instrument. For more information about the booklet CLICK HERE
  • You are entitled to five free services. For more information about the services CLICK HERE

It is also important to know that:

  • the instrument shop does not accept trades in used instruments from other manufacturers for the purchase of a new one.
  • the prices listed do not include any hard case or bag for the instrument.