Για κάθε όργανο εκδίδεται και ένα βιβλιάριο εγγύησης. Το βιβλιάριο εγγύησης είναι μια πρωτότυπη ιδέα από το οργανοποιείο Σ. Μιλτιάδου που έχει σαν στόχο να εξασφαλίζεται στο μέγιστο δυνατόν η αντοχή, η συντήρηση και η σταθερότητα στην εξέλιξη του κάθε οργάνου! Στο βιβλιάριο εγγύησης περιέχονται τα απαραίτητα στοιχεία αγοραστή και οργάνου, το χρονικό περιθώριο εγγύησης του, οι «όροι και προϋποθέσεις εγγύησης», οι απαραίτητες μέθοδοι για την «συντήρηση και προστασία» του και όλο το ιστορικό των σέρβις.

BouzoukiCy Warranty & Service booklet