Για παραγγελίες εξ’αποστάσεως και για την καλύτερη ποιότητα εξηπηρέτησης, είναι απαραίτητη η γραπτή ή τηλεφωνική σας επικοινωνία με τον κατασκευαστή. Με αυτό τον τρόπο αποτρέπεται κάθε ενδεχόμενο λάνθασμένης παραγγελίας. Κάθε παραγγελία προσαρμόζεται με τις απαιτήσεις του πελατη τηλεφωνικώς και ολοκληρώνεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Είναι απαραίτητο η παραγγελία σας να αποσταλεί στον κατασκευαστή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ώστε να υπάρχει γραπτή απόδειξη για το τι ακριβώς θέλετε να παραγγείλετε.

Κάθε παραγγελία πρέπει να περιλαμβάνει:

  • Τον κωδικό του μουσικού οργάνου (PGNxxx)
  • Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο επικοινωνίας
  • Όνομα και επώνυμο αγοραστή
  • Διεύθυνση ταχυδρόμισης
  • Χώρα αποστολής

Ακολούθως ο κατασκευαστής θα επικοινωνήσει μαζί σας και θα σας αποστείλει ηλεκτρονικά το κόστος για τα έξοδα αποστολής καθώς και το πρώτο τιμολόγιο. Το πρώτο τιμολόγιο θα περιλαμβάνει μόνο το ποσό προκαταβολής. Το ποσό αυτό είναι πάντοτε το 1/3 του συνολικού ποσού του οργάνου, συμπεριλαμβανομένου του ποσού του Φ.Π.Α. που αναλογεί.

Αυτό θα μπορείτε να το πληρώσετε μέσω μεταφοράς χρημάτων στα στοιχεία λογαριασμού που θα αναγράφονται σε αυτό το τιμολόγιο.

Με αυτή την απλή διαδικασία ολοκληρώνεται η παραγγελία σας. Ακολούθως ο κατασκευαστής θα ξεκινήσει με την κατασκευή του οργάνου σας. Για την ολοκλήρωση της κατασκευής απαιτείται το χρονικό διάστημα που θα συμφωνηθεί κατά την παραγγελία σας.

Στην συνέχεια θα σας αποσταλεί ηλεκτρονικά το δεύτερο τιμολόγιο για το οποίο θα πρέπει να γίνει η εξόφληση του υπόλοιπου ποσού. Αυτό θα μπορείτε να το πληρώσετε και πάλι μέσω μεταφοράς χρημάτων στα στοιχεία λογαριασμού που θα αναγράφονται σε αυτό το τιμολόγιο.

Με την εξόφληση του οργάνου και εντώς δύο ημερών, ο κατασκευαστής θα σας ταχυδρομήσει το όργανο στην διεύθυνσης που δηλώσατε στην φόρμα παραγγελίας.