Τρίχορδο μπουζούκι -Bouzouki PGA011 - Οργανοποιείο Σάββας Μιλτιάδου - Κατασκευαστές μπουζουκιών - BouzoukiCy - Ελλάδα - Κύπρος (1b)

6-STRINGS BOUZOUKI (PGA011)

 1.500,00

The figure with the butterfly! An incredibly beautiful figure that will last forever. A unique creation of Zozef Terzivasian found in the original historical instruments of Vassilis Tsitsanis, Markos Vamvakaris… This instrument is not a copy of the original. You will find interest in its sound color resulting from the combination of walnut and Indian rosewood in the body! Perfect for fans of this particular figure.

You can buy it now by online order or after consultation with the shop. If it is not immediately available, the shop is at your disposal ready to serve you for a new order!

Information about the ordering process …

SKU: PGA011 (en) Category: Tag:

Description

Body:  walnut & Indian rosewood 60 strips
Neck: Linden & ebony wood
Fretboard: Ebony Master grade
Top: German Spruce Master grade
Hole material: Pearl acrylic
Pickguard material: Pearl acrylic
Top purfling: Black / White celluloid strips
Fretboard marks material: Pearl Acrylic
Bridge wood: Ebony
Scale length: 68 cm
Finish: High Gloss Finishing
Tuning Machines: Grover (Silver)

Warranty

In order to proceed with a purchase of a new instrument, you have to know some of the shop additional and important information.

Getting a new instrument:

  • The manufacturer provides a lifetime warranty. For more information about the guarantee CLICK HERE
  • You get a unique warranty booklet for each instrument. For more information about the booklet CLICK HERE
  • You are entitled to five free services. For more information about the services CLICK HERE

It is also important to know that:

  • the instrument shop does not accept trades in used instruments from other manufacturers for the purchase of a new one.
  • the prices listed do not include any hard case or bag for the instrument.