Για παραγγελίες εξ’ αποστάσεως και για την καλύτερη ποιότητα εξυπηρέτησης σας, είναι απαραίτητη η γραπτή ή τηλεφωνική σας επικοινωνία με τον κατασκευαστή. Με αυτό τον τρόπο θα μπορέσετε να ενημερώσετε το οργανοποιείο για το όργανο που θα θέλατε να αποκτήσετε! Στην περίπτωση που δεν είναι άμεσα διαθέσιμο ο κατασκευαστής θα σας ενημερώσει γι’ αυτό και έπειτα θα μπορέσετε να το αποκτήσετε ζητώντας νέα κατασκευή του. Σε αυτή την περίπτωση μπορείτε να συζητήσετε και για τυχών αλλαγές στο υφιστάμενο μοντέλο. Κάθε παραγγελία προσαρμόζεται στις απαιτήσεις σας τηλεφωνικώς και ολοκληρώνεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Είναι χρήσιμο η παραγγελία σας να αποσταλεί στον κατασκευαστή με όλα τα πιο κάτω στοιχεία.

Κάθε παραγγελία πρέπει να περιλαμβάνει:

  • Τον κωδικό του μουσικού οργάνου (PGNxxx)
  • Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο επικοινωνίας μαζί σας
  • Το ονοματεπώνυμο σας
  • Διεύθυνση ταχυδρόμησης
  • Χώρα αποστολής
  • Πλήρη περιγραφή για τυχών αλλαγές

 

Ακολούθως ο κατασκευαστής θα επικοινωνήσει μαζί σας και θα σας ενημερώσει για τον χρόνο και το κόστος κατασκευής, τα έξοδα αποστολής καθώς και τον τρόπο πληρωμής. Αφού συμφωνηθούν τα πιο πάνω με αυτή την απλή διαδικασία ολοκληρώνεται η παραγγελία σας. Ακολούθως ο κατασκευαστής θα ξεκινήσει με την κατασκευή του οργάνου σας και θα σας το παραδώσει στα πλαίσια του χρονικού διαστήματος που θα έχει συμφωνηθεί κατά την παραγγελία σας.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την φόρμα επικοινωνίας για την αποστολή των στοιχείων σας επιλέγοντας τον πιο κάτω σύνδεσμο:

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ