ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΡΙΧΟΡΔΟΥ ΜΠΟΥΖΟΥΚΙΟΥ

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΛΑΣΙΚΗΣ ΚΙΘΑΡΑΣ

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΙΤΑΛΙΚΟΥ ΜΑΝΤΟΛΙΝΟΥ

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΑΛΑΙΑΣ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ ΚΙΘΑΡΑΣ

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΤΕΡΙΑΝΟΥ ΛΑΟΥΤΟΥ 1917