ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΡΙΧΟΡΔΟΥ ΜΠΟΥΖΟΥΚΙΟΥ

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΛΑΣΙΚΗΣ ΚΙΘΑΡΑΣ

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΙΤΑΛΙΚΟΥ ΜΑΝΤΟΛΙΝΟΥ

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΑΛΑΙΑΣ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ ΚΙΘΑΡΑΣ