Με κάθε όργανο που αποκτά κάποιος από το οργανοποιείο Σ. Μιλτιάδου του παρέχεται πλήρης κάλυψη και τεχνική υποστήριξη σε τυχόν προβλήματα που μπορεί να παρουσιαστούν και οφείλονται σε κατασκευαστικές αστοχίες!

Η παρούσα εγγύηση καλύπτει το σκέβρωμα της ταστιέρας και το βούλιαγμα του καπακιού με την προϋπόθεση ότι οι χορδές οι οποίες χρησιμοποιούνται είναι οι ενδεδειγμένες. Ωστόσο, δεν καλύπτει οποιοδήποτε πρόβλημα εμφανίζεται σε όργανο που παραμένει κουρδισμένο σε αδράνεια και δεν χρησιμοποιείται, δεν καλύπτει το σπάσιμο από χτύπημα, το ράγισμα μερών του οργάνου εξαιτίας της έκθεσης του σε ακραίες καιρικές συνθήκες ξηρασίας ή θερμοκρασίας, δεν καλύπτει φυσιολογικές φθορές που φέρνει η χρήση σε χορδές, τάστα και βερνίκια, και τέλος δεν καλύπτει κανένα όργανο το οποίο δεν έχει παρουσιαστεί για σέρβις κατά τα δύο πρώτα χρόνια των παρεχόμενων δωρεάν σέρβις.

Η εγγύηση παρέχεται επ’ αόριστον δηλαδή χωρίς κανένα χρονικό περιορισμό για κάθε όργανο στο οποίο δεν έχει επέμβει για συντήρηση, επιδιόρθωση ή επισκευή άλλος οργανοποιός ή μη εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, φέρει την αυθεντική σφραγίδα του οργανοποιείου και για το οποίο υπάρχει και παρουσιάζεται το βιβλιάριο εγγύησης. Η εγγύηση αυτή δεν είναι μεταβιβάσιμη σε ενδεχόμενη μεταπώληση του οργάνου από τον ιδιοκτήτη.