Ειδική παραγγελία θεωρείται κάθε παραγγελία με διακόσμηση που δεν συμπεριλαμβάνεται στα συγκεκριμένα μοντέλα που παρουσιάζονται στην εν λόγο ιστοσελίδα. Όλα τα πρωτότυπα μοντέλα του οργανοποιείου Σ. Μιλτιάδου διαθέτουν μοναδικό κωδικό ονόματος ( PGN xxx ).

Το οργανοποιείο Σ. Μιλτιάδου παρέχει την δυνατότητα ειδικής παραγγελίας οργάνου με διακοσμητικά εμπνευσμένα σύμφωνα με τις προσδοκίες και το γούστο του πελάτη. Στο εργαστήρι είναι δυνατόν να κατασκευαστεί οποιοδήποτε διακοσμητικό σχέδιο παρουσιάζεται σε χαρτί, σε ηλεκτρονική μορφή ή με λεπτομερή προφορική περιγραφή από τον πελάτη. Κάθε ειδική παραγγελία είναι δυνατόν να επιφέρει την ανάλογη χρέωση.