Ειδική παραγγελία κατά τον κατασκευαστή θεωρείται κάθε παραγγελία μουσικού οργάνου με διακόσμηση που δεν συμπεριλαμβάνεται στα συγκεκριμένα μοντέλα μουσικών οργάνων  που παρουσιάζονται στην ιστοσελίδα του οργανοποιείου. Τα μοντέλα του οργανοποιείου διαθέτουν μοναδικό κωδικό ονόματος (PGNxxx).

Ο κατασκευαστής παρέχει την δυνατότητα ειδικής παραγγελίας οργάνου με διακοσμητικά εμπνευσμένα σύμφωνα με τις προσδοκίες και το γούστο του πελάτη. Στο εργαστήρι είναι δυνατόν να κατασκευαστεί οποιοδήποτε διακοσμητικό σχέδιο παρουσιάζεται σε χαρτί, σε ηλεκτρονική μορφή ή με λεπτομερή προφορική περιγραφή από τον πελάτη.

Κάθε ειδική παραγγελία είναι δυνατόν να επιφέρει την ανάλογη χρέωση η οποία προκαθορίζεται από τον κατασκευαστή και σε συμφωνία με τον αγοραστή πριν από την κατασκευή του οργάνου.