Προϋπόθεση για τον αγοραστή είναι να εξασφαλίσει την εγγύηση στην ποιότητα κατασκευής και αντοχής του οργάνου που αγοράζει. Για τον λόγο αυτό το οργανοποιείο Σ. Μιλτιάδου παρέχει 2 χρόνια εγγύηση και ισχύει από την ημερομηνία αγοράς. Ο κατασκευαστής εγγυάται την ποιότητα κατασκευής και την αντοχή του οργάνου αν και εφόσον ισχύουν οι «όροι και προϋποθέσεις εγγύησης» που αναγράφονται στο βιβλιάριο εγγύησης.

Είναι γενικά αποδεδειγμένο πως κάθε μουσικό όργανο είναι αδύνατο να διατηρηθεί εφόρου ζωής στην αρχική φυσική του κατάσταση χωρίς συντήρηση και προστασία. Τα μουσικά όργανα επηρεάζονται άμεσα από τις καιρικές συνθήκες και τον τρόπο μεταχείρισης τους. Για το λόγο αυτό, η διατήρηση του οργάνου πέρα από το χρονικό πλαίσιο της εγγύησης, εναπόκειται στην «συντήρηση και προστασία» από τον αγοραστή και την καλή συνεργασία του με τον κατασκευαστή.

Με την αγορά κάθε οργάνου ο πελάτης παίρνει πάντα ένα «βιβλιάριο εγγύησης» που περιέχει τους «όρους και προϋποθέσεις εγγύησης», τις απαραίτητες μέθοδους για «συντήρηση και προστασία»  που έχουν επισημανθεί από το οργανοποιείο Σ. Μιλτιάδου και το σημαντικότερο το ιστορικό για όλα τα σέρβις του οργάνου.

BouzoukiCy Warranty & Service booklet