Σύμφωνα με την άποψη του κατασκευαστή, κάθε μουσικό όργανο από την φύση των υλικών κατασκευής του, είναι αδύνατο να διατηρηθεί εφόρου ζωής στην ίδια κατάσταση λειτουργικότητας χωρίς χρήση, συντήρηση και προστασία. Αυτό οφείλεται στο ότι κατασκευάζεται αποκλειστικά από φυσικά υλικά. Τα μουσικά όργανα επηρεάζονται άμεσα από τις καιρικές συνθήκες και τον οργανοπαίκτη.

Για διατήρηση του οργάνου σε άριστη φυσική κατάσταση είναι απαραίτητο να τηρούνται από κάθε παίχτη πιστά οι κανόνες συντήρησης και προστασίας. Οι κανόνες αυτοί βρίσκονται στο βιβλιάριο εγγύησης που εκδίδει το οργανοποιείο με την αγορά κάθε οργάνου.